YÖNETİM SİSTEMLERİ

1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı
Dünya hızla değişiyor, bu değişimi görebilen ve ayak uydurabilen yöneticiler, kendi kuruluşlarını bu değişime hazırlayarak bu global rekabette avantaj sağlıyorlar.
Böyle bir dünyada rekabet edebilmeleri için kuruluşlar;
 • Müşterinin istediği KALİTE üretmeli ve daha da önemlisi sürekliliğini sağlamalıdır,
 • Rekabet edebilir bir MALİYETTE üretmelidir,
 • ZAMANINDA pazara sunmalıdır.
Bu hedefleri başarmak isteyen kuruluşlar öncelikle “Yönetim Sistemlerini” anlamalıdırlar ve uygulamalıdırlar. En iyi başlangıç ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ dir. ISO 9001:2008 yönetim sistemlerinin temelini oluşturur.
2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşlardan ürünlerini üretirken veya hizmetlerini sunarken yürüttükleri faaliyetlerin çevresel etkilerini belirlemeye, bunları değerlendirmeye, önemli etkilerini kontrol altına almaya, yasal limitlere uymaya, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmaya ve çevresel performanslarını sürekli iyileştirmeye yöneltir.
Bilinçli tüketiciler, tedarikçilerinin çevre politikalarını satınalma kriterlerinden birisi olarak sorgulamaktadır. Bilinçli tüketiciler yaşadığı çevreye değer veren ve çevresel etkilerinin farkında olan tedarikçiler ile çalışmak istiyorlar.
ISO 9001 kalite yönetimi üzerine ve OHSAS 18001 iş güvenliği yönetimi üzerine odaklanmış standartlardır. Çevre yönetimine odaklanan ISO 14001 standardı, kalite ve iş güvenliği yönetim sistemleri ile ortak prensiplere sahiptir. Bu nedenle kalite ve/veya iş güvenliği yönetim sistemlerine sahip olan bir kuruluş, ISO 14001’ i mevcut sistemlerine kolaylıkla entegre edebilir (bütünleştirebilir).
3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
Büyük ya da küçük ölçekli, üretim ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaları yasal zorunluluktur. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların bu zorunluluğunu yerine getirmesine yardımcı olacak uluslararası tanınan bir standarttır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG), iş güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.
4. ISO/IEC 17025 Laboratuvar Kalite Sistemi Danışmanlığı
Deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartların yanı sıra, teknik açıdan doğru ve güvenilir sonuçlar üretme kabiliyetini ve teknik yeterliliğini de ele alır. Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi yeterli düzeye çıkar.
 - Testlerde kalite düzeyi ve güvenilirlik artar.
 - Test / ölçümler için donanım ve kalibrasyon tam olur.
 - Numune alma ve test metotları uygun hale gelir.
 - Ulusal / uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik sağlanır.
 - Test sonuçları geçerli sayılır ve laboratuarın raporlama yetkisi olur.
 - Test / ölçüm tesisleri nitelik kazanır.